Polityka prywatności i plików cookies

Właściciel strony internetowej

Nazwa: Trade Corporation International, S.A. (w dalszej części: Tradecorp).

Adres: 498 Alcalá Street, 2nd Floor, Madrid.

Numer REGON Spółki: A-46715413.

Rejestr Spółek: Tom 18655; Arkusz M-324710; Strona 90.

Telefon do kontaktów: +34 913 273 200.

E-mail do kontaktów: global@tradecorp.sapec.pt.

Tradecorp jest właścicielem domeny www.tradecorp.com.pl (w dalszej części: Strona Internetowa) i udostępnia rzeczoną Stronę użytkownikom Internetu w celu przekazywania informacji na temat swoich produktów oraz formularza kontaktowego.

 

Ochrona Danych

Zgodnie z zapisami przepisów o Ochronie Danych, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Tradecorp zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto, Tradecorp informuje użytkowników o istnieniu pliku Dane Osobowe (pod zakładką “Usuarios Web”), zarejestrowanego przez Hiszpański Organ ds. Ochrony Danych Osobowych.

Tradecorp przetwarza dane w następujących celach: (i) identyfikacja użytkownika serwisu i przekazanie informacji, o które użytkownik się zwraca; (ii) prowadzenie badań rynkowych i przeglądów statystycznych wszelkimi możliwymi sposobami, również za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS. Podczas przeglądaniu Strony Internetowej serwery rozpoznają adres IP użytkownika wyłącznie w celach statystycznych.

Użytkownik jednoznacznie upoważnia Tradecorp do ujawniania lub, w razie konieczności, przekazania Danych Osobowych i innych informacji uzyskanych w wyniku procedury udzielania informacji w celu zapewnienia bezpośredniej zgodności celem przekazaniu użytkownikowi informacji, o które się zwraca. Dane Osobowe można przekazywać lub przenosić zagranicę stronom trzecim mającym siedzibę w różnych krajach, również w krajach, które być może nie oferują poziomu ochrony porównywalnego z tym, jaki jest wymagany przepisami hiszpańskimi.

Tradecorp dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ochronie danych, przyjmując środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, wymagane prawem w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego użycia, zmiany lub nieupoważnionego dostępu do takich danych osobowych.

Użytkownicy, których Dane Osobowe zostały zebrane będą mogli skorzystać z przynależnego im prawa dostępu, sprostowania, odwołania i zgłoszenia sprzeciwu względem swoich danych osobowych bezpłatnie w formie pisemnej na wyżej podany adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej podany w części “Właściciel Strony Internetowej”, w tym, w razie potrzeby, kopii dowodu tożsamości. 

Powiadomienia dotyczące marketingu w formie elektronicznej 

W przypadku, gdy użytkownik zaakceptuje założenia niniejszej Polityki Prywatności i zwróci się o udzielenie informacji, będzie to oznaczać jednoznaczne udzielenie upoważnienia na rzecz  Tradecorp tak, aby Spółka była w stanie dostarczyć, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków, w tym komunikację w formie elektronicznej, informacje na temat produktów oraz informacje handlowe dotyczące oferowanych przez siebie usług i produktów.

Celem przetwarzania, o którym mowa jest wyłącznie dostarczenie informacji, o które uzytkownik się zwraca oraz prowadzenie badań rynkowych i przeglądów statystycznych.

 

Polityka dotycząca plików “cookies” (ciasteczka)

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki informacyjne, wysyłane przez stronę internetową, które są przekazywane przez stronę internetową i gromadzone na komputerze lub urządzeniu za pośrednictwem którego dokonuje się przeglądu stron.

Czemu służą pliki cookies?

Pliki cookies pomagają nam rozpoznać urządzenie podczas odwiedzin w przyszłości, znacząco poprawiając doświadczenie użytkownika. Ponadto, również pomagają nam w analizie działania strony internetowej oraz pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z Internetu. Informacje zgromadzone za pośrednictwem plików cookies są anonimowe.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych na Stronie Internetowej

Strona Internetowa wykorzystuje techniczne i analityczne pliki cookies:

“Techniczne pliki cookies”: Techniczne pliki cookies pomagają nam poprawić doświadczenia użytkownika. Dzięki nim Strona Internetowa działa poprawnie.Techniczne pliki cookies, z jakich korzystamy na Stronie Internetowej stanowią część systemu plików cookies Trade Corporation International S.A. U, C/Alcalá, 498, 2nd Floor, 28027 Madryd, Hiszpania.

Analityczne pliki cookies: Te pliki cookies pozwalają nam zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co  umożliwia nam doskonalenie i optymalizację tej strony. Informacje zgromadzone za pośrednictwem tych plików cookies są anonimowe. Analityczne pliki cookies, z jakich korzystamy na Stronie Internetowej stanowią część systemu plików cookies należących do Google Analytics, Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analityka wykorzystuje tak zwane “pliki cookies”, dane tekstowe gromadzone na komputerze użytkownika w celu poprawy analizy użycia Strony Internetowej. Informacje stworzone przez pliki cookies, dotyczące użycia strony internetowej (w tym  adres IP użytkownika) są przesyłane do jednego z serwerów Google w USA i tam przechowywane. Google używa tych informacji w celu zbadania sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej, sporządzając raporty dotyczące aktywności na stronie na rzecz operatorów stron internetowych oraz świadcząc innego rodzaju usługi pokrewne dotyczące aktywności na stronie i w Internecie.  Ponadto, Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają informacje na rzecz Google. Google nie będzie wiązać Państwa adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi w posiadaniu Google. Istnieje możliwość odmowy użycia plików cookies poprzez zmienienie ustawień swojej przeglądarki. Jednakże pragniemy nadmienić, że w takim przypadku brak możliwości korzystania ze wszystkich możliwości tej Strony Internetowej. Poprzez użycie Google Analytics na tej Stronie Internetowej, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej i dla określonych celów.

Blokowanie i usuwanie plików cookies 

Użytkownicy mogą dokonywać zmian swoich preferencji i usuwać pliki cookies korzystając z opcji ustawienia swojej przeglądarki. W celu dokonania modyfikacji tych parametrów, należy skorzystać z zakładki pomocy przeglądarki, z której się korzysta.

Na przykład:

Aby dezaktywować pliki cookies w przeglądarce Mozilla Firefox, kliknij tutaj

W celu uzyskania informacji na temat tego, jak dezaktywować pliki cookies w przeglądarce Google Chrom, kliknij tutaj

W celu uzyskania informacji na temat tego, jak dezaktywować pliki cookies w przeglądarce Internet Explorer,  kliknij tutaj

F W celu uzyskania informacji na temat tego, jak dezaktywować pliki cookies w przeglądarce Safari,  kliknij tutaj

Pliki cookies, jakie zostały zainstalowane przy wchodzeniu na tą Stronę Internetową:

Nazwa Cel
  1. PHPSESSID
Techniczny plik cookie, który umożliwia poprawne przeglądanie Strony Internetowej  .
  1. __utma
Analityczny plik cookie Google Analytics wykorzystywany w celu rozróżnienia uzytkowników i sesji.
  1. __utmb
Analityczny plik cookie Google Analytics wykorzystywany w celu ustalenia nowych sesji lub odwiedzin na Stronie Internetowej.
  1. __utmc
Analytical cookie of Google Analytics used to determine whether the user was in a new session or visit.
  1. __utmz
Analityczny plik cookie Google Analytics wykorzystywany w celu przechowywania źródła ruchu w sieci, umożliwiający ustalenie sposobu, w jaki użytkownik dotarł na Stronę Internetową  .
  1. –utmv
Analityczny plik cookie Google Analytics wykorzystywany w celu segmentacji kilku danych demograficznych użytkowników.

Użytkownik znajdzie dodatkowe informacje na temat plików cookies pod adresem:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage