Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Prezentacja wyników badań na temat wpływu biostymulatorów w sytuacjach stresu abiotycznego

Badania dogłębnie analizują wydajność i sposób działania różnych rodzajów biostymulatorów przy ich zastosowaniu przed, w trakcie i po wystąpieniu stresu abiotycznego.

Dr Thomas Fleming, naukowiec w Institute for Global Food Security w Queen’s University Belfast (Irlandia Północna), przedstawił wybrane wyniki badań podczas światowego kongresu na temat biostymulatorów, który odbył się w Miami w listopadzie ubiegłego roku.

Badania rozpoczęto w 2015 r. w celu lepszego zrozumienia wpływu biostymulatorów na rośliny poddane stresowi abiotycznemu. Analizę przeprowadzono na trzech poziomach:

  • Określenie fenotypu i skuteczności w warunkach suszy
  • Analiza związków biochemicznych w roślinach w warunkach suszy
  • Analiza ekspresji genu molekularnego po traktowaniu roślin biostymulatorem w celach prewencyjnych

 

Pierwsza faza badań przeprowadzonych we współpracy z Queen’s University Belfast

Wpływ biostymulatorów na bazie ekstraktu z Ascophyllum nodosum na rośliny z gatunku Arabsopsis thaliana w sytuacjach stresu spowodowanego suszą.

Podczas pierwszej fazy badań, rozpoczętej w 2015 r., analizowany był wpływ biostymulatorów firmy Tradecorp na rośliny z gatunku rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana), przy zastosowaniu przed, w trakcie i po wystąpieniu stresu spowodowanego suszą.Ustalenia uzyskane na podstawie badań naukowych prowadzonych we współpracy z Queen’s University Belfast są również testowane podczas prób terenowych na różnych roślinach w celu zoptymalizowania możliwości zastosowania biostymulatorów oraz maksymalizacji jakości i wydajności upraw.

 

Druga faza badań przeprowadzonych we współpracy z Queen’s University Belfast

Wpływ biostymulatorów na bazie ekstraktu z Ascophyllum nodosum na pomidory w sytuacjach stresu spowodowanego suszą.

W 2016 r. rozpoczęto drugi etap badań, kiedy to sprawdzono wpływ biostymulatorów firmy Tradecorp na uprawy rolne po poddaniu ich warunkom stresującym.Ponadto zakres badań przeprowadzonych w ramach tego etapu został poszerzony, obejmując nie tylko stres generowany przez suszę, ale także zasolenie.

Wyniki uzyskane podczas badań pozwoliły Tradecorp uzyskać kluczową wiedzę na temat wypracowania i rozwoju nowej generacji biostymulatorów o maksymalnej wydajności, które oddziałują bezpośrednio na kluczowe geny w celu zwiększenia tolerancji roślin na stres abiotyczny.

 

Dodatkowe informacje:

Na temat pierwszej fazy badań przeprowadzonych we współpracy z Queen’s University Belfast