Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Przeczytałem i akceptuję Politykę Prywatności.


Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Tradecorp przyłącza sie do Inicjatywy ONZ Global Compact

W styczniu, Tradecorp podpisał list zobowiązując się do przystąpienia do Inicjatywy Global Compact. Nakłada to na Tradecorp obowiązek dostosowania swoich działań i strategii do 10 powszechnie przyjętych zasad w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Od czasu rozpoczęcia w 2000 roku, do Inicjatywy Global Compact przystąpiło ponad 12000 uczestników, w tym ponad 8000 firm w 135 krajach. Biorąc pod uwagę te dane, Inicjatywa ONZ Global Compact jest obecnie największą na świecie inicjatywą zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.


Oto 10 zasad Inicjatywy Global Compact

Oto 10 zasad Inicjatywy Global Compact, jakie firma Tradecorp jest teraz zobowiązana do przestrzegać i promować:

Prawa człowiekahuman rights

  • Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować ochronę praw człowieka głoszonych na arenie międzynarodowej
  • Zasada 2: Upewnij się, że nie przyczyniają się one do łamania praw człowieka

 

 


PracaLabour rights

  • Zasada 3: Poszanowanie swobody zrzeszania się i skuteczne uznawanie prawa do negocjacji zbiorowych
  • Zasada 4: Likwidacja wszelkich form pracy przymusowej
  • Zasada 5: Zniesienie zatrudnienia nieletnich
  • Zasada 6: Likwidacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy

 


Środowiskoenvironment

  • Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać prewencyjne podejście do problemu środowiska naturalnego
  • Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej
  • Zasada 9: Stosowanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

 


 

Przeciwdziałanie korupcjianticorruption

  • Zasada 10: Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeń i łapownictwa

 

 


 

Tradecorp  przystąpił do incjatywy Global Compact i podjął działania mające na celu  wypełnienie   swoich  zobowiązań.

Więcej informacji na temat Inicjatywy Global Compact: www.unglobalcompact.org