Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Certyfikaty i zobowiązania

» Kim jesteśmy? » Certyfikaty i zobowiązania

W Tradecorp koncentrujemy się na rozwijaniu skutecznych produktów najwyższej jakości, wspieramy właściwe praktyki w rolnictwie i angażujemy się w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Środowisko i Zdrowie Człowieka – REACH

REACHDo głównych priorytetów Tradecorp należy zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH (UE nr 1907/2006), którego celem jest zmniejszenie wpływu wykorzystania produktów chemicznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Tradecorp jest częścią tego projektu. Od lat pracujemy nad zwiększeniem świadomości na temat naszych produktów i ich właściwości oraz zapewnieniem ich obsługi z największym bezpieczeństwem.

 

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo Ekologiczne

Tradecorp dokłada starań, aby opracowywane i wytwarzane produkty były przyjazne środowisku. Niektóre z naszych produktów, przeznaczone dla upraw bio są corocznie poddawane kontroli i certyfikowane.

 

Jakość i Środowisko – ISO 9001 i ISO 14001


Logo_ISO_ENW 2005 roku Tradecorp uzyskał Certyfikat ISO 9001 za pośrednictwem jednostki norweskiej – DNV. Ten Certyfikat stanowi dowód zobowiązań Tradecorp względem własnych produktów i usług oraz stałej poprawy wykorzystywanych procesów, działań, produktów i usług.

Posiadany przez nas Certyfikat ISO 14001:2004 gwarantuje, że w działaniach naszych zakładów produkcyjnych zapobiegamy i minimalizujemy wpływ na środowisko, przykładamy specjalna uwagę na zmniejszenie szkodliwych emisji, skuteczne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz  minimalizację odpadów.

Odpowiedzialność Społeczna Firm – Program Global

Global Compact_266x178Firma Tradecorp jest uczestnikiem programu ONZ Global Compact, co oznacza, że zobowiązała się do poszanowania i wprowadzenia w życie 10 zasad ustanowionych przez Global Compact w obszarach praw człowieka, praw pracowniczych, środowiska i zapobiegania korupcji.

 

Rolnictwo Biostymulujące – Tradecorp i EBIC

EBIC logo

Jednym z  głównych celów Tradecorp jest oferowanie rolnikom najlepszych rozwiązań dla skutecznego rolnictwa: produkowania więcej, przy jednoczesnej poprawie jakości z możliwie jak najmniejszym wpływem środowiskowym i ekonomicznym. Droga do osiągnięcia tego celu  prowadzi poprzez technologię i innowacyjność naszych produktów, w których kluczową rolę odgrywają biostymulatory.

W 2011 roku Tradecorp wraz z innymi 9 producentami biostymulantów złączyli siły i założyli Europejską Radę Branży Biostymulatorów (EBIC). Na chwilę obecną   EBIC skupia ponad 35 firm członkowskich i stanowi punkt odniesienia dla sektora i instytucji europejskich.

Właściwe Praktyki w Rolnictwie – Globalgap

Globalgap

Jako część naszego zaangażowania w kwestie środowiska naturalnego i właściwe praktyki rolne zostaliśmy członkiem Globalgap. Silnie wierzymy w skuteczne użycie surowców, ochronę zwierząt, dobro naszych pracowników oraz rozwój i wdrożenie technik produkcyjnych, które minimalizują wpływ wszystkich działań na środowisko.