map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Delfan Plus i Ruter AA: czas do wzmocnienia wzrostu roślin!

  Wiosną skumulowało się szereg stresów abiotycznych: ulewne deszcze, przymrozki oraz brak opadów z wiatrami wysuszającymi glebę. Wszystko to negatywnie odbija się na potencjale plonotwórczym ozimin.

  Zboża mogą zbyt mocno zredukować rozkrzewienia, a także ilość kłosków w kłosie. Rzepak nie wytwarza wystarczającej ilości pędów bocznych do skompensowania przemrożonych pąków na pędzie głównym.

  Straty spowodowane przymrozkami możemy ograniczyć stosując zabiegi polecane w wideo. Dodatkowo dostarczają one roślinom niezbędnej energii na pokonanie obecnej suszy. W przypadku przedłużającego się okresu bez opadów polecamy kontynuowanie zabiegów Delfanem plus lub Ruterem, ale w dawce 1l/ha z każdym zabiegiem środków ochrony roślin.