map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  100% energii odnawialnej we wszystkich zakładach Tradecorp w Hiszpanii

  Od listopada 2020 roku wszystkie obiekty Tradecorp w Hiszpanii są w 100% zasilane energią odnawialną.

  Energia odnawialna

  Zarówno siedziba główna w Madrycie, jak i fabryki w Sanchidrián (Avila) i Albacete korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z przyjaznych dla środowiska źródeł energii.

  Wykorzystanie energii odnawialnej pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi i łagodzi ich skutki, ponieważ nie emituje CO2 ani gazów cieplarnianych.

  Inicjatywa ta uzupełnia inne środki oszczędności energii, które przyjęliśmy w przeszłości, takie jak instalacja inwerterów w wentylatorach wieży suszarniczej w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez turbiny oraz izolacja termiczna kotłowni, która również obniżyła koszty energii. Oświetlenie w zakładach produkcyjnych również zostało zaprojektowane z myślą o wydajności i oszczędności energii, wykorzystując w pełni naturalne światło i stosując technologię LED.

  Ściśle monitorujemy również zużycie wody oraz procesy ponownego wykorzystania i recyklingu w naszych fabrykach. Na przykład, ulepszenia wprowadzone w naszej fabryce w Albacete oznaczają, że możemy obecnie ponownie wykorzystać 50% zużywanej wody i uzdatnić 100% wody, którą odprowadzamy.

  Tradecorp, firma zaangażowana w zrównoważony rozwój

  Takie pojęcia jak zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, Tradecorp od początku istnienia traktuje jako nieodłączne elementy swojej strategii.

  Tradecorp opracował ambitny plan, który łączy efektywność energetyczną, zrównoważone zarządzanie zasobami i redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery z ideą ochrony środowiska i oddawania naszej planecie i społeczeństwu części korzyści, jakie nam przynosi. Znalazło to odzwierciedlenie w konkretnych inicjatywach, które pomagają budować lepszy świat.

  Niezłomne zobowiązania

  Jesteśmy świadomi, że aby osiągnąć bardziej zrównoważone społeczeństwo, musimy zacząć nad tym pracować wewnątrz organizacji i wbudować to w nasze wartości firmowe, ponieważ “Zrównoważony rozwój korporacyjny zaczyna się od systemu wartości firmy i opartego na zasadach podejścia do prowadzenia działalności” (Global Compact). Dlatego też od 2012 roku jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy United Nations Global Compact. W ten sposób dostosowaliśmy nasze działania i strategie do dziesięciu zasad, które wywodzą się z deklaracji ONZ w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

  Posiadamy również Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. Ten ostatni gwarantuje, że w naszych hiszpańskich fabrykach zapobiegamy i minimalizujemy wpływ na środowisko, koncentrując się na redukcji emisji, efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i energii oraz minimalizacji ISO 14001. Jesteśmy również członkami światowego standardu dobrych praktyk rolniczych.