Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Fabryka Tradecorp w Albacete zmniejsza zrzuty wody o 56% i rozbudowuje laboratorium

W tym roku fabryka w Albacete przeszła kilka dużych zmian, związanych z instalacją nowego, wysoce innowacyjnego systemu oczyszczania ścieków, a także całkowitą przebudową i rozbudową laboratorium. Dzięki tym zmianom spółce Tradecorp udało się zmniejszyć zrzuty wody o 56%, a zespół laboratorium był w stanie rozwinąć się i dostosować do nowych wymagań.

Nowy system oczyszczania ścieków gwarantuje, że zrzucana woda jest całkowicie oczyszczona i czysta, wolna od odpadów produkcyjnych. Ponadto, używamy podwójnie przyjaznego dla środowiska procesu, ponieważ koncentrat uzyskany z oczyszczania jest przekazywany lokalnym rolnikom jako nawóz, co pozwala na wykorzystanie jego walorów rolniczych i obniżenie ilości generowanych przez nas odpadów.

Poza tym przeprowadzona została optymalizacja procesów , która pozwoliła na bardziej efektywne wykorzystanie wody i spowodowała spadek zużycia wody o 38% w porównaniu z rokiem 2013.

Jeżeli chodzi o ulepszenia wprowadzone w laboratorium w Albacete, Jorge Barbero, kierownik działu Kontroli Jakości w fabryce mówi: “Inwestycja w rozbudowę i nowy sprzęt w laboratorium stawia nas w czołówce firm w branży i bez wątpienia odzwierciedla rozwój firmy oraz nowe wyzwania, przed którymi stoimy na drodze do starannej pracy, dostosowanej do wymagań jakościowych naszych klientów”.

Tradecorp: zaangażowanie w ochronę środowiska

Spółka Tradecorp jest zaangażowana w ochronę środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Zatem analiza zużycia, ponowne wykorzystywanie wody oraz recykling odgrywają kluczową rolę podczas analizy naszego wpływu na środowisko.