map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Założenia “Farm to Fork” (Od pola do stołu): ambitne wspólne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

  Zrównoważony rozwój to koncepcja, która w ostatnich latach zakorzeniła się w celach i inicjatywach politycznych, biznesowych i społecznych.

  To, co początkowo było trendem w kierunku bardziej odpowiedzialnych zachowań społecznych, przekształciło się w obecną i przyszłą konieczność, która zapewni, że ludzie będą mogli nadal żyć razem w bardziej sprawiedliwym, zdrowszym świecie, w którym wszyscy obywatele mają zagwarantowaną dobrą jakość życia.

  “Farm to Fork” (Od pola do stołu): strategia Unii Europejskiej

  Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego zagrażają przyszłości naszej planety i jej zasobów naturalnych. Ponadto zagrażają zdrowiu wszystkich jej mieszkańców oraz rentowności gospodarczej wielu regionów i rodzajów działalności.

  W tym kontekście Unia Europejska opracowała strategię, dzięki której do 2050 r. “Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie”. Strategia ta wyznacza nową, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu strategię wzrostu, która ma pobudzić gospodarkę, poprawić zdrowie i jakość życia ludzi, dbać o przyrodę i nie pozostawiać nikogo w tyle” (Komunikat Komisji Europejskiej, Strategia “Farm to Fork” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego).

  Ostatecznie celem jest zrównoważona, sprzyjająca włączeniu społecznemu Unia, w której triada: przyroda, system żywnościowy i różnorodność biologiczna osiąga równowagę, mając pozytywny wpływ na zdrowie Europejczyków i konkurencyjność ich przedsiębiorstw.

  Cele strategii “Farm to Fork” i “Green Deal”

  Ten plan działania znany jest pod nazwą “Green Deal” (Zielonego Ładu). Dąży on do zrównoważenia systemów żywnościowych jako przekrojowego środka służącego przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej, zapewnieniu dostępu do zdrowej żywności dla wszystkich, zwiększeniu udziału rolnictwa ekologicznego i zapewnieniu sprawiedliwych zysków ekonomicznych w całym łańcuchu żywnościowym.

  Cele te dały początek strategii “Farm to Fork” (Od pola do stołu) – planowi, który ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi, i w którym uważa się, że istnieje ścisły związek między zdrowymi ludźmi, zdrowymi społeczeństwami i zdrową planetą.

  Zaangażowanie w zdrową, zrównoważoną dietę

  Unia Europejska ufa, że jej obywatele są już świadomi i zaangażowani w sprawę zrównoważonej żywności. Dlatego też postrzega ten “krok naprzód” jako okazję do zachęcenia ludzi do wyboru zdrowej, zrównoważonej diety, która poprawi jakość ich życia i pomoże środowisku naturalnemu.

  Według Komisji Europejskiej “ludzie zwracają coraz większą uwagę na kwestie środowiskowe, zdrowotne, społeczne i etyczne oraz poszukują wartości w żywności bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet gdy społeczeństwa stają się coraz bardziej zurbanizowane, chcą czuć się bliżej swojej żywności. Chcą żywności świeżej, mniej przetworzonej i pochodzącej ze zrównoważonych źródeł”.

   

  Główne wyzwania dla rolnictwa

  Aby sprostać rosnącym wymaganiom, przemysł rolny będzie musiał przejść radykalną transformację. Chociaż europejski system żywnościowy jest już uznawany na całym świecie za produkujący bezpieczną, pożywną i wysokiej jakości żywność, musi on teraz ewoluować, aby stał się również zrównoważony.

  Komisja wyjaśnia, że celem inicjatywy “Od pola do stołu” jest nagradzanie tych podmiotów w łańcuchu żywnościowym, które już przeszły na zrównoważone praktyki, oraz pomoc pozostałym w dokonaniu tego przejścia.

  Główne zmiany, przed którymi stoi rolnictwo, obejmują:

  • Zmniejszenie zanieczyszczenia. Pomimo tego, że rolnictwo europejskie zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych o 20% od 1990 r., działania w łańcuchu żywnościowym w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody oraz szkodzą środowisku.
  • Optymalizacja stosowania środków zwalczania szkodników. Do 2030 r. Komisja zamierza ograniczyć stosowanie tych produktów o 50%, a stosowanie nawozów o 20%.
  • Ograniczenie strat składników odżywczych o co najmniej 50%, zapewniając, że nie dojdzie do pogorszenia żyzności gleby. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia nawozów o co najmniej 20% do 2030 r.
  • Promowanie rolnictwa ekologicznego. Komisja dąży do tego, aby do 2030 r. 25 % wszystkich gruntów rolnych było wykorzystywanych do celów rolnictwa ekologicznego.

  Zmiany społeczne i żywieniowe w kontekście osłabionej gospodarki

  Europa jest przekonana, że ta transformacja nie może się odbyć bez zmian w społeczeństwie i w sposobie odżywiania się ludzi. Dwadzieścia procent produkowanej żywności marnuje się, a połowa dorosłej populacji cierpi na nadwagę.

  Ponadto należy podjąć działania, aby odwrócić obecną sytuację i zapobiec temu, aby osłabiona gospodarka zagrażała bezpieczeństwu żywnościowemu i jej przystępności cenowej. Według Eurostatu 33 miliony ludzi w UE nie może sobie obecnie pozwolić na przyzwoity posiłek co dwa dni, a w wielu państwach członkowskich pomoc żywnościowa jest koniecznością dla części ludności.