Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Kim jesteśmy?

» Kim jesteśmy?

O Tradecorp

Tradecorp jest firmą, która ma swoje korzenie w Hiszpanii. Została założona w 1985 roku i od tego czasu prowadzi działalność w sektorze rolniczym. W ciągu tych lat nasza firma zyskała głębokie doświadczenie w dziedzinie odżywiania roślin , w szczególności w segmencie mikroskładników i nawozów specjalistycznych.

Nasza historia

2000-2016: Grupa Sapec

 

W roku 2000, firma Tradecorp stała się częścią grupy Sapec, firmy rodzinnej, założonej w roku 1926 w sektorze chemicznym i wydobywczym. Włączenie Tradecorp do grupy dało firmie szerszą perspektywę, dzięki połączeniu ducha przedsiębiorczości grupy z naszym doświadczeniem i know-how w sektorze rolnictwa.

Wzrost inwestycji, jaki nastąpił po nabyciu przez grupę Sapec wyznaczył nowy etap w naszym rozwoju, ponieważ wzmocniliśmy naszą pozycję na rynku i udało nam się doprowadzić do znaczącej ekspansji na poziomie międzynarodowym. Ekspansja ta pociągnęła za sobą znaczny wzrost sprzedaży, która rosła średnio o 30% rocznie.

Pod koniec tego etapu, firma Tradecorp została włączona do Sapec Agro Biznes, części Grupy Sapec zajmującej się nawożeniem i ochroną upraw. Podstawę strategii korporacyjnej Sapec Agro Business stanowią cztery filary:

– międzynarodowy i wysoko wykwalifikowany personel;

– priorytetowość badań i rozwoju, innowacji i rejestracji;

– wyróżniające się, wysokiej jakości produkty i usługi;

– ekspansja międzynarodowa.

Obsługa i bliskość rynku są kluczowymi elementami strategii firmy. Grupa jest obecna na całym świecie, a jej oddziały, biura, zakłady, a przede wszystkim doświadczony personel dostosowane są do lokalnych rynków.

+ Więcej informacji o Sapec Agro Biznes

Od 2017: Nabycie przez Bridgepoint

 

W roku 2017, międzynarodowy inwestor private equity, Bridgepoint, nabył Agro Business, aby realizować następujące cele:

– przyspieszenie wzrostu;

– maksymalizacja szans na nowych rynkach;

– wspieranie nowych osiągnięć i rozwiązań w rolnictwie.

Sapec Agro Business nadal pobudza innowacyjność i usługi w zakresie nawożenia i ochrony upraw przy pełnym poparciu Bridgepoint.

+ Więcej informacji o przejęciu