map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Nadszedł czas wydajnych nawozów dolistnych zawierających AZOT!

  • Czy każdy plantator ma dostęp do nawozów doglebowych?

  • Czy grunty będą nawiezione taką samą ilością nawozów zawierających azot, fosfor i potas (nawozy NPK), jak w poprzednich latach?

  Całkiem niedawno plantatorzy z całego świata musieli stawić czoła szeregowi nieszczęść: kryzys gospodarczy, pandemia COVID-19, trudności z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, działania wojenne… Niestabilne czasy skutkują niestabilnością rynków żywnościowych, a plantatorzy (bardziej niż producenci z innych sektorów) odczuwają ciężar tych zakłóceń, gdyż muszą zmagać się z problemami zagrażającymi ich zbiorom, wahaniami cen na rynku, a obecnie – z rekordowo wysokimi cenami nawozów. Dodatkowo niosą oni na własnych barkach ciężar odpowiedzialności za zagwarantowanie światu produkcji żywności w odpowiednich ilościach.

  W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera koncepcja efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny (wskaźnik FUE, fertiliser use efficiency), czyli ilości nawozu, który rośliny pobrały i wykorzystały w porównaniu do ilości nawozu, który plantator dał uprawianym przez siebie roślinom. Ponieważ ceny nawozów rosną i plantatorzy kupują ich mniej, kluczem do sukcesu staje się efektywność wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny.

  Dokarmiajmy rośliny, a nie glebę!

  Gdy porównujemy nawożenie doglebowe z nawożeniem dolistnym, mamy na myśli głównie związki azotu (N) i fosforu (P). Badania prowadzone już od lat wykazują, że stosowanie dolistnych składników odżywczych zwiększa plony, a wyniki eksperymentalnych upraw dowodzą, że absorpcja azotu na skutek stosowania nawozu dolistnego i pobieranego przez korzenie może wynosić 1 : 2. Oznacza to, że 1 jednostka azotu podana dolistnie może być tak samo wydajna, jak 2 jednostki azotu podane do gleby.

  Na poniższym wykresie (Ferrari i in. 2021)1 widać, że rośliny wykorzystały jeden kilogram azotu podanego dolistnie znacznie bardziej efektywnie niż kilogram azotu podanego jako nawóz doglebowy. Badanie wykazało, że po podaniu doglebowym jednego kilograma azotu uzyskany plon wyniósł 38 kg, a po podaniu jednego kilograma azotu jako nawóz dolistny uzyskano plon w wysokości 71 kg. W opracowaniu zaznaczono, ze nawożenie dolistne nie zastępuje całkowicie innego nawożenia i że w każdym przypadku należy zastosować podstawowe nawożenie doglebowe. Natomiast nawozy dolistne stanowią niewątpliwie doskonałe uzupełnienie standardowego nawożenia i dzięki nim plantatorzy mogą zmniejszyć swoje całkowite nakłady na nawozy, a jednocześnie zachować (a nawet zwiększyć) wysokość plonów.

  Rys. 1. Wykres przedstawiający różne strategie nawożenia upraw pszenicy nawozem azotowym. W jednej uprawie badawczej podano 160 kg azotu/ha wyłącznie doglebowo, a w drugiej uprawie  podano łącznie 96 kilogramów azotu, przy czym 32 kg azotu/ha podano w ramach podstawowego nawożenia doglebowego, a resztę azotu dolistnie. Różnica efektywności wykorzystania nawozu przez rośliny była bardzo znacząca.

  • Firma Tradecorp prowadzi prace badawczo-rozwojowe i dąży do uzyskania wyników, dzięki którym hodowcy będą mogli zmaksymalizować stopień wykorzystywania nawozów przez rośliny i odnieść jak największą korzyść z poczynionych inwestycji w biostymulatory i specjalistyczne środki odżywcze roślin.

  W tym roku gorącym tematem staje się rosnąca tendencja, by stosować uzupełniające nawożenie dolistne. Jest to częściowo spowodowane ograniczeniem stosowania nawozów podstawowych, co ma zmniejszyć koszty na wczesnym etapie funkcjonowania upraw. Firma Tradecorp jest ekspertem w dziedzinie nawożenia dolistnego dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu i badaniom prowadzonym nad tym zagadnieniem. Okazuje się, że jeżeli wiosną zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby nawozowe gleby, dolistne nawożenie roślin umożliwia najwyższy zwrot z inwestycji w daną uprawę i skutkuje najlepszą efektywnością wykorzystania nawozów przez rośliny. Dlatego odżywianie dolistne stanowi idealne rozwiązanie, szczególnie teraz, gdy plantatorzy ograniczają stosowanie nawozów podstawowych.

  Firma Tradecorp przeprowadziła w Niemczech testy zastosowania preparatu Folur S na pszenicę ozimą. Folur S to bardzo skoncentrowany roztwór azotowo-siarkowy, który bardzo szybko wnika w liście, a mimo to ryzyko przysuszenia liści jest mniejsze niż w przypadku stosowania wielu innych preparatów. Badania wykazały, że dolistne zastosowanie azotu zwiększyło plony w uprawach zbóż, kukurydzy i warzyw uprawianych pod gołym niebem. W badanej uprawie dzięki dodatkowemu podaniu dolistnego preparatu Folur S doszło do zwiększenia plonów o 8,7%. Potrzeba było zaledwie 2,6 kg azotu na hektar (10 l/ha) (zob. rys. 2).

  Rys. 2. Badanie uprawy pszenicy ozimej przeprowadzone w 2019 r. z zastosowaniem preparatu Folur S. Oba pola testowe nawożono azotem doglebowo, a jedna uprawa została wzbogacona azotem w postaci preparatu dolistnego (Folur S), co przyniosło znakomity skutek.

  Należy pamiętać, że istotną rolę odgrywają preparaty zawierające wolne aminokwasy L‑α. Zazwyczaj stosuje się je w walce z odczuwanym przez rośliny stresem abiotycznym, gdyż jeżeli podaje się je w większych dawkach, dostarczają one roślinom znaczną ilość azotu, co przyspiesza wzrost upraw. Dodatkowo azot ten ma formę łatwo przyswajalną przez rośliny i jest przez nie prędko włączany w proces metaboliczny. Produkt Delfan Plus / Vegenergy firmy Tradecorp zawiera azot organiczny i też stanowi doskonałe wsparcie upraw – szczególnie w okresie wysokich cen wielu produktów. Jednocześnie zapewnia on ochronę przed wieloma stresami wpływającymi na wzrost upraw i na plony.

  Koncepcja efektywności wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny ma też zastosowanie w odniesieniu do wchłaniania i wydajnego przyswajania składników z nawozów glebowych. Kwasy humusowe, które znajdują się w preparacie Humistar, bardzo mocno podnoszą wskaźnik tej efektywności. Humistar pozytywnie wpływa na zwiększenie masy korzeniowej, a dzięki zdolności kwasów humusowych do uwalniania składników pokarmowych z gleby i materii organicznej, korzenie pobierają z gleby więcej zastosowanego nawozu.

  W tym roku bez wątpienia mamy do czynienia z wysokimi cenami nawozów oraz z niestabilnością cen. Widzimy też zakłócenia w łańcuchach dostaw i skutki zmian klimatycznych. Dlatego plantatorzy słusznie mają na uwadze wskaźnik efektywności wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny. Niezmiennie prawdziwe jest stwierdzenie, że dobra jakość nigdy nie jest kosztem, lecz inwestycją, co w szczególności odnosi się do nawozów. Jeżeli plantatorzy chcą zmaksymalizować wykorzystywanie składników odżywczych przez rośliny, mają do wyboru kilka opcji: stosowanie biostymulatorów (które łagodzą zakłócenia wzrostu roślin i poprawiają stopień ich korzystania z podawanych nawozów), kwasy humusowe (które zwiększają absorpcję nawozów podstawowych), mikroelementy (dzięki nim plony nie będą ograniczone przez niedobory pierwiastków śladowych) oraz – szczególnie ważne w tym roku – nawozy dolistne, które zapewniają wysokie plony. Z pewnością jest to rok pełen wyzwań, lecz firma Tradecorp jest gotowa, by dostarczać wiodącym producentom i dystrybutorom właściwe rozwiązania i być przy nich, by skutecznie pomagać w zapewnianiu nieprzerwanej produkcji żywności – dla nas i dla naszych sąsiadów.

  1. Źródło danych: https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2138/htm

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o Folur S:

   Imię i nazwisko

   Adres e-mail

   Numer telefonu komórkowego

   Region

   Uprawa
   KukurydzaRzepakZiemniakiBurak CukrowyInniZboża

   Wiadomość


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Polityka prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@tradecorp.rovensa.com