Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Nasze zakłady

» Kim jesteśmy? » Nasze zakłady

Nasze zakłady

Zapewnienie  najwyższej jakości produkowanych wyrobów i zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska są dla Tradecorp kluczowymi wymaganiami. W oparciu o te zasady Tradecorp bada i analizuje najbardziej znaczące postępy w produkcji chelatów, biostymulantów i innych nawozów specjalnych. Prace te prowadzi w trzech zakładach firmy, zlokalizowanych w Avila i Albacete (Hiszpania) i Kilkar (Irlandia).


Factory  usine avila

 

Avila, Hiszpania: Produkujemy nasze chelaty w naszym zakładzie w Ávila, jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie opanowano zdolność syntezy  EDDHA. Poza innymi produktami, w tym zakładzie wytwarzamy linię Ultraferro i Tradecorp AZ.


usine Albacete Tradecorp

Albacete, Hiszpania: W zakładzie w Albacete produkujemy linie nawozów płynnych oraz niektóre z naszych nawozów sypkich. Poza innymi produktami, w tym zakładzie produkujemy linie Humistar, Humistar WG, Trafos i Ruter AA.


seaweed

 

Kilcar, Irlandia: w tym zakładzie, posiadającym dostęp do zasobów alg morskich przetwarzamy je, produkując z nich roztwory.