map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Dzięki połączeniu z firmą COSMOCEL grupa ROVENSA staje się ogólnoświatowym liderem w dziedzinie biostymulantów

  – COSMOCEL jest liderem w obszarze specjalistycznych biostymulantów stosowanych w produkcji roślin. Firma oferuje szerokie portfolio produktów i cieszy się uznaniem w USA, krajach Ameryki Łacińskiej, w Europie, na Bliskim Wschodzie i w RPA.

  – Połączenie z COSMOCEL to strategiczne wydarzenie w dziejach grupy ROVENSA, która dzięki temu zyskuje status globalnego lidera w obszarze biostymulantów wspomagających ekologicznie rolnictwo i dysponującego wszechstronnymi produktami powstałymi z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych. Gama oferowanych produktów obejmuje znakomicie działające bionawozy i produkty biostymulujące, produkty do biologicznego zwalczania szkodników oraz produkty bioadiuwantowe, które wzmacniają glebę i zwiększają wydajność upraw.

  – Firma COSMOCEL będzie kontynuować swoją działalność jako osobny podmiot, z tą samą kadrą kierowniczą. Włączenie w struktury grupy ROVENSA da jej dostęp do szerszych możliwości, przez co będzie mogła jeszcze szybciej wchodzić na rynki międzynarodowe i wzmacniać swoją ofertę produktową.

  MADRYT, 26 maja 2022 – grupa ROVENSA, światowy lider w branży środków produkcji rolnej dla zrównoważonego rolnictwa, ogłosiła dziś decyzję o włączeniu w swoje struktury firmy COSMOCEL, wiodącego producenta specjalistycznych biostymulantów i wysoce zaawansowanych produktów dla rolnictwa. Przeprowadzenie procesu połączenia podmiotów jest uzależnione od zgody urzędu antymonopolowego.

  Firma COSMOCEL ma swoją siedzibę w Monterrey w Meksyku i jest wiodącym na rynku producentem i dystrybutorem specjalistycznych rozwiązań w zakresie biostymulantów. COSMOCEL posiada ponad 60-letnie doświadczenie; jej oferta obejmuje ponad 100 produktów z dziedziny biostymulantów, adiuwantów oraz produktów do biologicznego zwalczania szkodników.

  COSMOCEL zatrudnia ponad 700 pracowników, posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne, 11 biur i 26 magazynów. Te zasoby pozwalają jej obsługiwać klientów z ponad 50 państw – od Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej po kraje Europy, Bliskiego Wschodu i RPA. Firma cieszy się silną, ugruntowaną pozycją na rynku, którą zawdzięcza swoim zespołom handlowym i utrzymywanym partnerstwom strategicznym, a także dzięki doświadczonemu zespołowi badawczo-rozwojowemu.

  Dzięki temu strategicznemu połączeniu grupa ROVENSA uzyskuje pozycję światowego lidera w dziedzinie biorozwiązań wykorzystywanych w zrównoważonym ekologicznie rolnictwie. Wpisuje się to w strategię firmy, czyli dostarczanie dystrybutorom i rolnikom innowacyjnych rozwiązań, które pomagają im uzyskiwać większą produktywność i rentowność, a jednocześnie prowadzić działalność rolniczą w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, tak by środowisko naturalne mogło być bezpiecznie zachowane dla przyszłych pokoleń.

  Po połączeniu dotychczasowy geograficzny zasięg działalności firmy COSMOCEL uzupełni zasięg działalności grupy ROVENSA, która w ten sposób zyska dostęp do nowych obszarów i do strategicznych rynków obu Ameryk. Integracja z COSMOCEL otwiera grupę ROVENSA na duże, wszechstronne możliwości produkcyjne w Meksyku, wzbogaca ją o nowe kompetencje dotyczące badań i rozwoju oraz stwarza synergie w zakresie produktów. COSMOCEL i ROVENSA mają podobną kulturę biznesową i podobne podejście do rynku, co jest dobrą podstawą do wypracowania stałego wzrostu sprzedaży i kreowania wartości we współpracy z dostawcami i rolnikami.

  Eric van Innis, CEO w ROVENSA: „Z wielką radością witamy COSMOCEL w naszej Grupie. Dzięki połączeniu nie tylko wzmacniamy naszą globalną pozycję wiodącego dostawcy zrównoważonych rozwiązań dla rolnictwa, ale pokazujemy też, że pragniemy w dalszym ciągu rozwijać się na międzynarodowym rynku biorozwiązań i że jesteśmy bardzo zaangażowani w różne aspekty zrównoważonego ekologicznie rolnictwa. Biostymulanty i produkty biobójcze firmy COSMOCEL charakteryzują się różnorodnością i wysoką jakością. Ponadto kultura organizacyjna firmy COSMOCEL, a także jej podejście do rynku, jakość pracy i stopień zaangażowania jej pracowników i kierownictwa oraz jej możliwości produkcyjne zapewniają nam wyjątkową pozycję, dzięki której będziemy mogli oferować dystrybutorom i rolnikom najlepsze rozwiązania oparte na zasobach przyrody. Będziemy do tego wykorzystywać naszą globalną skalę prowadzonych działań i nasze dotychczasowe możliwości. Pragniemy wywierać silny wpływ na działania w obszarze zrównoważonego rolnictwa, gdyż zależy nam, by było ono nie tylko jak najbardziej wydajne, ale też by korzystało z odnawialnych rozwiązań i było prowadzone w harmonii z naturą. Dzięki temu uprawy będą bardziej odporne na zmiany klimatyczne i będzie można produkować tyle żywności, by wykarmić świat, a przy tym zapewniać sprawiedliwy obrót i zdrowe produkty”.

   

  Zarząd Cosmocel dodaje: „Jesteśmy głęboko przekonani, że to połączenie będzie bardzo korzystne dla firmy COSMOCEL i dla wszystkich naszych pracowników. Od samego początku prowadzonych rozmów ROVENSA wykazywała bardzo duże zaangażowanie w zachowanie naszej kultury organizacyjnej i podtrzymanie działania naszego zespołu. Dzięki temu będziemy mogli, wraz z innymi firmami grupy ROVENSA, nadal podążać drogą prowadzącą do lepszego i bardziej zrównoważonego ekologicznie rolnictwa”.

  Rovensa korzystała z doradztwa: J.P. Morgan, Uria Menendez, Dunham Trimmer, PwC, Marsh, ERM. Firma Cosmocel korzystała z doradztwa: Seale & Associates, Santamarina + Steta, EY, ERM.

  Finansowych szczegółów transakcji nie podano do wiadomości publicznej.

  O grupie Rovensa

  Rovensa jest światowym liderem w dziedzinie bionawozów, produktów do biologicznego zwalczania szkodników i rozwiązań dotyczących ochrony upraw. Produkty firmy pomagają producentom rolnym uzyskiwać zdrowe plony charakteryzujące się wysoką jakością i powstałe w ramach bezpiecznego procesu uprawy. W 30 państwach na różnych kontynentach firma zatrudnia ponad 2000 pracowników, którzy wspierają jej misję przyczynienia się do wyżywienia mieszkańców naszego globu i swoim codziennym wysiłkiem pomagają wprowadzać pozytywne zmiany w systemach produkcji żywności. Wykorzystują w tym celu innowacje naukowe, dzięki czemu przyczyniają się do ochrony stanu gleby i jej poprawy, a przez to również do poprawy stanu całego środowiska i zdrowia ludzi.

  Grupa Rovensa prowadzi sprzedaż swoich produktów w ponad 80 krajach na całym świecie. Oferuje szeroki wachlarz przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych rozwiązań w zakresie pielęgnacji roślin i ich zdrowej uprawy. Prowadzi ponad 30 eksperymentalnych ośrodków badawczo-rozwojowych i laboratoriów znajdujących się w różnych miejscach świata. Dzięki pracy ponad 800 swoich pracowników terenowych Rovensa prowadzi też ścisłą współpracę z producentami rolnymi, by pomagać im produkować więcej żywności przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych.