map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Phylgreen Kuma

  » Produkty » Algi » Phylgreen Kuma
  Phylgreen Kuma

  Phylgreen Kuma

  Płynną mieszaniną Phylgreen, ekstraktu algowego i azotu organicznego. Ta mieszanina czyni Phylgren Kuma najsilniejszą substancją anty stresową dla zrównoważonego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych.

  • Skład
  • Główne Korzyści
  • Sucha masa: 6,0 % w/w (66 g/l) 100% czysty ekstrakt z Ascophyllum nodosum
  • Azot (N): 3,60 % (% w/w w suchej masie)
  • Fosfor (P): 0,013 % (% w/w w suchej masie)
  • Potas (K): 0,12 % (% w/w w suchej masie)
  • Wolne aminokwasy: 9,6 % (% w/w w suchej masie)

  Zawiera również SUCHA MASĘ, MANNITOL, POLIFENOLE I ALGINIANY

  • Redukuje stres abiotyczny roślin (susza, przymrozki, zasolenie)
  • Stymuluje wzrost roślin w każdej fazie rozwojowej
  • Polepsza system korzeniowy
  • Szybka asymilacja przez korzenie i liście
  • Poprawia aktywność mikroorganizmów w profilu glebowym
  • Lepsze kiełkowanie
  • Lepsza retencja wody wokół strefy korzeniowej i w profilu glebowym