Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Phylgreen Kuma

» Produkty » Algi » Phylgreen Kuma
Phylgreen Kuma

Phylgreen Kuma

Płynną mieszaniną Phylgreen, ekstraktu algowego i azotu organicznego. Ta mieszanina czyni Phylgren Kuma najsilniejszą substancją anty stresową dla zrównoważonego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych.

 • Skład
 • Główne Korzyści
 • Sucha masa: 6,0 % w/w (66 g/l) 100% czysty ekstrakt z Ascophyllum nodosum
 • Azot (N): 3,60 % (% w/w w suchej masie)
 • Fosfor (P): 0,013 % (% w/w w suchej masie)
 • Potas (K): 0,12 % (% w/w w suchej masie)
 • Wolne aminokwasy: 9,6 % (% w/w w suchej masie)

Zawiera również SUCHA MASĘ, MANNITOL, POLIFENOLE I ALGINIANY

 • Redukuje stres abiotyczny roślin (susza, przymrozki, zasolenie)
 • Stymuluje wzrost roślin w każdej fazie rozwojowej
 • Polepsza system korzeniowy
 • Szybka asymilacja przez korzenie i liście
 • Poprawia aktywność mikroorganizmów w profilu glebowym
 • Lepsze kiełkowanie
 • Lepsza retencja wody wokół strefy korzeniowej i w profilu glebowym