map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Tradecorp, produkując więcej za mniej

  “Od pola do stołu” to strategia promowana przez Unię Europejską, której celem jest odpowiedź na wyzwania związane z poszukiwaniem zrównoważonych systemów żywnościowych i zrozumienie, że istnieje ścisły związek pomiędzy zdrowymi ludźmi, zdrowymi społeczeństwami i zdrową planetą (Kluczowe założenia “Od pola do stołu”: ambitne wspólne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju).

  W Tradecorp, zgodnie z naszym niezłomnym zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia ludzi i planety, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pozytywnie przyczynić się do osiągnięcia celów tej ambitnej inicjatywy. Czynimy to w oparciu o pięć zasad określonych przez Unię Europejską (zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy UE jest kamieniem węgielnym Europejskiego Zielonego Ładu), za pomocą których opracowujemy politykę i projekty umożliwiające nam wniesienie naszego wkładu w budowę lepszego świata.

  Zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności

  Od początku istnienia misją firmy Tradecorp jest “karmienie planety poprzez bezpieczne, zdrowe rozwiązania w celu stworzenia zrównoważonego rolnictwa”. W celu realizacji naszej misji prowadzimy badania nad innowacyjnymi produktami, które pozwalają nam promować i być częścią bardziej produktywnego, przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności rolniczej.

  Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  Wszyscy odczuwamy skutki zmian klimatycznych. Tradecorp od wielu lat walczy z tym zjawiskiem poprzez wieloletnie zaangażowanie we wdrażanie polityki i projektów, które zmniejszają emisję CO2 do atmosfery przez nasze fabryki i biura.

  Posiadamy certyfikat ISO 14001, co oznacza, że nasze zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Sanchidrian i Albacete (Hiszpania), zapobiegają i minimalizują swój wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji i odpadów oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i energii.

  Ponadto przeprowadzamy coroczne audyty energetyczne w celu poprawy naszej polityki środowiskowej. Na przykład, zainstalowaliśmy falowniki w wentylatorach wieży suszarniczej, które pozwolą zaoszczędzić 16 MWh energii rocznie; kocioł został zaizolowany, aby nie tracił ciepła, a praktycznie wszystkie obiekty wykorzystują technologię oświetlenia LED.

  Ochrona środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej

  Troszczymy się o ochronę środowiska i rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych. W ramach naszego zaangażowania jesteśmy członkami GLOBALG.A.P., platformy służącej do porównywania najlepszych praktyk w światowym przemyśle rolniczym.

  Wszystkie nasze substancje czynne zostały zarejestrowane i są w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH. Jesteśmy również sygnatariuszem programu ONZ Global Compact. Oznacza to, że nasze działania i strategie są zgodne z dziesięcioma zasadami wywodzącymi się z deklaracji ONZ w zakresie ochrony środowiska, a także praw człowieka, pracy i przeciwdziałania korupcji.

  Uczciwe zyski ekonomiczne w łańcuchu żywnościowym

  Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności upraw bez szkody dla środowiska. Oznacza to, że można produkować więcej przy mniejszych nakładach. Nasze produkty najwyższej jakości, opracowane z myślą o wszystkich rodzajach upraw i dostosowane do lokalnych warunków agronomicznych, są bardzo skuteczne, umożliwiając rolnikom uzyskanie opłacalnych upraw i zbiorów.

  Promowanie rolnictwa ekologicznego

  Rolnictwo ekologiczne odgrywa w naszej firmie znaczącą rolę. W 2018 roku sprzedaż tego typu produktów stanowiła 49% całkowitego obrotu firmy.

  Obecnie duża liczba naszych produktów jest dopuszczona do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z normami europejskimi, normami National Organic Program (NOP) lub obydwoma. W ten sposób możemy zaspokoić potrzeby europejskich rolników i pomóc im w osiągnięciu celów Komisji Europejskiej, która dąży do tego, aby do 2030 roku co najmniej 25% wszystkich gruntów rolnych było uprawianych ekologicznie („Od pola do stołu”, strategia dla sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego).

  Sprawdź nasze produkty z zakresu rolnictwa ekologicznego.