map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Przyśpieszenie zmian w rolnictwie na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej

  Światowy Dzień Wody, 22 marca 2023 r

  Woda jest najcenniejszym zasobem i nie odzownym źródłem życia na naszej planecie, jednak dla wielu wciąz jest luksusem. 22 marca w Światowy Dzień Wody ONZ, stajemy w obliczu zniechęcających globalnych wyzwań związanych z dostępem do słodkiej wody, która jest potrzebna do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i warunków sanitarnych.

  Tegorocznym tematem jest “Przyśpieszanie zmian”, a sektor rolnictwa, który każdego roku zużywa większość światowej słodkiej wody, ponosi wielką odpowiedzialność za pomoc w zmianie sposobu korzystania z wody na całym świecie.

  Każdy musi być częścią zmiany, a branża rolnicza ma do odegrania kluczową rolę: dystrybutorzy, producenci, sklepy i hodowcy. W Tradecorp, jako część Rovensa Next, jesteśmy zdeterminowani, aby być wiodącą częścią rozwiązania, umożliwiając rolnikom rozwiązywanie ich problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ulepszanie godspodarki wodnej dzięki naszej holistycznej platformie biorozwiązań, niezależnie od tego, czy ich potrzeby dotyczą powodzi czy suszy.

  Przykładem tego jest nasze łatwo biodegradowalne rozwiązanie ”Transformer”, które ułatwia efektywną gospodarkę wodną i zwiększa reaktywność gleby. W swoim Światowym Raporcie o Rozwoju Wody 2022, UN podkreśla, że wody podziemne są kluczowym zasobem dla nawadnianego rolnictwa, hodowli zwierząt i innych rodzajów działalności rolniczej.

  “Aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na wodę i rolnictwo do 2050 r, w tym szacunkowemu 50 % wzrostowi zapotrzebowania na żywność, paszę i biopaliwa w stosunku do poziomu z 2012 r, niezwykle ważne jest zwiększenie produktywności rolnictwa poprzez zrównoważoną intensyfikację poboru wód podziemnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu wodnego i środowiskowego produkcji rolnej”, czytamy w raporcie.

   

  W ten sposób Transformer, jako produkt nowej generacji, działa jako skuteczny optymalizator wody, który poprawia właściwości hydrauliczne, takie jak infiltracja, dystrybucja i drenaż wody. Jego ekskluzywna formuła zmniejsza napięcie powierzchniowe wody i nasiąkanie wodą w zagęszczonych obszarach, a także poprawia przewodnictwo i retencję wody.

  Podobnie jaki wiele naszych biorozwiązań Rovensa Next ma wiele zalet, takich jak wzmacnianie mikroflory korzeniowej, rozwijanie zdrowych, mocnych korzeni, co poprawia równowagę żywieniową, poprawia dystrybucję i wydajność nawozów oraz zwiększa plony. Przekłada się to na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wodnych.

  Jest idealnym sprzymierzeńcem dla wszystkich rodzajów upraw. Po naniesieniu na glebę ułatwia równomierne rozprowadzanie i dystrybucję przez mikropory, poprawiając napowietrzenie  gleby, umożliwiając w ten sposób rozprzestrzenianie się wody na większym obszarze, wypierając więcej CO2 i zwiększając poziomy H2O, które są niezbędne dla drobnoustrojów i korzeni.

  W Rovensa Next, jako część Rovensa Group, jesteśmy zaangażowani w realizację celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych, strategii od pola do stołu i Wspólnej Polityki Rolnej, które wymagają od hodowców korzystania z wody w bezpieczny i zrównoważony sposób, aby chronic ją jako niezbędny zasób naturalny.

  Naszym celem było kształtowanie zrównoważonej przyszłości rolnictwa i stymulowanie jego biotransformacji, a woda jest kluczowym elementem tego równania. Hodowcy nie tylko muszą dostosować swoje praktyki do zmieniającego się środowiska, które pogarsza się z powodu zmian klimatu, ale muszą także zapewnić produktywność swoich gospodarstw, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność. Nasze podejście polega na tym, aby być przy ich boku w terenie, badając i opracowując odpowiednie rozwiązania dla upraw i konsumentów, aby przyśpieszyć niezbędne zmiany w rolnictwie.