map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  REACH

  » REACH

  REACHLe système REACH règlemente l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques dans le but de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la protection de l’environnement et de la libre circulation des substances au sein du marché intérieur européen.

  L’obligation de soumettre un dossier d’enregistrement constitue la principale conséquence de la mise en place du système REACH, qui compte trois échéances clés, selon la quantité de biens fabriqués et importés :

  • 2010 (>1000 tonnes/an)

  • 2013 (>100 tonnes/an)

  • 2018 (>1 tonne/an).

  Lorsque le règlement est entré en vigueur en juin 2007, Tradecorp a commencé à s’y préparer. Depuis, l’équipe REACH de Tradecorp a acquis une grande expérience qui nous a permis d’accomplir avec succès les deux premiers objectifs prévus dans le règlement, à savoir les homologations obligatoires pour 2010 et 2013. Tradecorp a présenté de manière satisfaisante un total de 12 dossiers d’enregistrement.

  La prochaine échéance d’enregistrement est fixée en 2018. Pendant les années à venir, l’équipe REACH de Tradecorp continuera à appliquer rigoureusement le règlement pour être certains que nous atteindrons avec succès les objectifs de cette période.

  Néanmoins, outre les homologations obligatoires, Tradecorp a intégré les normes REACH dans le développement de ses procédés de manière à garantir la continuité de nos produits de première qualité sur le marché dans le respect de l’environnement.