Drakar – Wysoka efektywność pobierania potasu!

Istnieje różnica pomiędzy  ilością potasu zaaplikowaną dolistnie a zaabsorbowaną przez roślinę.