Doświadczenie z kwasami humusowymi

Zobaczcie doświadczenie pokazujące, w jaki sposób kwasy humusowe Tradecorp poprawiają jakość gleby i retencję wody w celu poprawy kiełkowania i rozwoju korzeni!