Założenia “Farm to Fork” (Od pola do stołu): ambitne wspólne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która w ostatnich latach zakorzeniła się w celach i inicjatywach politycznych, biznesowych i społecznych.