map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Tradecorp pozyskuje OGT, irlandzką firmę specjalizującą się w zbiorach i przetwarzaniu alg morskich

  Pozyskanie dla Tradecorp preferencyjnego dostępu do najwyższej jakości surowca przyczyni się do umocnienia i poszerzenia linii produktów biostymulujących w Tradecorp.

  Pozyskanie wzmocni obydwie firmy, ponieważ OGT (Oilean Glas Teo) skorzysta na wsparciu i sile firmy Tradecorp, która jest częścią silnej międzynarodowej grupy z dobrze umocowaną strukturą handlową na całym świecie, posiadającą szeroką i kompletną ofertę produktową.

  Ta integracja rozpoczyna nowy etap dla obydwu firm.  Dalsza działalność będzie się opierać n zasadzie synergii doświadczenia  Tradecorp w sektorze rolnym i doświadczenia  OGT na rynku biostymulatorów i usług dodatkowych.

  Dodatkowe informacje: OGT becomes part of Tradecorp