map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Tradecorp przyłącza sie do Inicjatywy ONZ Global Compact

  W styczniu, Tradecorp podpisał list zobowiązując się do przystąpienia do Inicjatywy Global Compact. Nakłada to na Tradecorp obowiązek dostosowania swoich działań i strategii do 10 powszechnie przyjętych zasad w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

  Od czasu rozpoczęcia w 2000 roku, do Inicjatywy Global Compact przystąpiło ponad 12000 uczestników, w tym ponad 8000 firm w 135 krajach. Biorąc pod uwagę te dane, Inicjatywa ONZ Global Compact jest obecnie największą na świecie inicjatywą zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.


  Oto 10 zasad Inicjatywy Global Compact

  Oto 10 zasad Inicjatywy Global Compact, jakie firma Tradecorp jest teraz zobowiązana do przestrzegać i promować:

  Prawa człowiekahuman rights

  • Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować ochronę praw człowieka głoszonych na arenie międzynarodowej
  • Zasada 2: Upewnij się, że nie przyczyniają się one do łamania praw człowieka

   

   


  PracaLabour rights

  • Zasada 3: Poszanowanie swobody zrzeszania się i skuteczne uznawanie prawa do negocjacji zbiorowych
  • Zasada 4: Likwidacja wszelkich form pracy przymusowej
  • Zasada 5: Zniesienie zatrudnienia nieletnich
  • Zasada 6: Likwidacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy

   


  Środowiskoenvironment

  • Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać prewencyjne podejście do problemu środowiska naturalnego
  • Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej
  • Zasada 9: Stosowanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

   


   

  Przeciwdziałanie korupcjianticorruption

  • Zasada 10: Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeń i łapownictwa

   

   


   

  Tradecorp  przystąpił do incjatywy Global Compact i podjął działania mające na celu  wypełnienie   swoich  zobowiązań.

  Więcej informacji na temat Inicjatywy Global Compact: www.unglobalcompact.org