map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  WIOSENNE NAWOŻENIE JEST ZAGROŻONE

  NAWOZY DROŻEJĄ, POJWIA SIĘ RÓWNIEŻ PROBLEM Z ICH DOSTĘPNOŚCIĄ

  Ze względu na wysokie ceny nawozów i ich niedobór na rynku (zwłaszcza nawozów azotowych), rolnicy obawiają się, że dojdzie do niedoborów składników nawozowych w glebie, a w konsekwencji do spadku plonów i gorszej jakości produktu końcowego.

  • Z uwagi na problemy z dostępnością nawozów i wzrost cen, nie uda się wiosną dostarczyć glebie odpowiedniej dawki azotu, potrzebnej do zapewnienia dobrych plonów! (mocznik 805 euro/tona, roztwór ciekłego azotu 612 euro/tona – źródło: Terre et Net 15.01.2022)

   

  CZY ULEWNE OPADY W OKRESIE ZIMOWYM WYPŁUKUJĄ AZOT Z GLEBY?

  Pod koniec okresu zimowego – a szczególnie jest to aktualne w tym roku – niezbędne będzie wykorzystanie całości dostępnych jeszcze zasobów zmineralizowanego azotu, obecnego na różnych poziomach (0-30, 30-60, 60-90) jako azotan (NO3-) i jon amonowy (NH4+).

  • Silne opady powodują częściowe wypłukiwanie azotanu (NO3-) z gleby.

   

  NASZE ROZWIĄZANIE TO HUMISTAR

  5L_Humistar kwasy humusowe

   

   

  Pod koniec zimy włącz preparat Humistar do stosowanej u siebie procedury nawożenia gleb. Humistar to właściwy partner w procesie optymalizacji nawożenia gleb i pozyskiwania przez nią składników odżywczych!

   

   

   

  HUMISTAR: DOWIEDZIONA SKUTECZNOŚĆ

  MNIEJSZE STRATY AZOTU NA SKUTEK WYPŁUKIWANIA PRZEZ WODĘ

  Wypłukiwanie azotu z gleby to poważny problem dla środowiska naturalnego, jak również koszty. Proces wypłukiwania azotu ściśle wiąże się z ilością opadów.

  Spryskanie gleby Humistarem bardzo skutecznie ogranicza wypłukiwanie azotu. Już 25 litrów Humistaru na hektar wystarczy, by zmniejszyć wypłukiwanie azotu. Przedstawia to wykres.

  Uniwersytet w Kordobie, Hiszpania, 2008

  Gdy porównamy efekty wypłukiwania azotanów z gleb wapiennych i piaszczystych po dodaniu kwasów humusowych (w różnych dawkach) oraz bez nich, zobaczymy oszałamiające różnice. W zależności od rodzaju gleby Humistar zmniejsza straty azotu o 80‑90%.

  Dzięki preparatowi Humistar rolnik może prowadzić produkcję w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, zaoszczędzić na kosztach nawozów azotowych, a także poprawić dostępność azotu dla roślin.

  LEPSZE POZYSKIWANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH Z GLEBY

  Pod koniec okresu zimowego zastosuj Humistar, by:

  • wzmocnić ukorzenianie oraz wzrost i gęstość włośników
  • zwiększyć pobór składników odżywczych z gleby, zwłaszcza azotu
  • przyspieszyć wzrost upraw i zwiększyć plony

   

  TRADECORP REKOMENDUJE:

  Pobierz naszą broszurę tutaj!

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj sie proszę z nami!