map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Nadszedł czas, by uzyskiwać wydajność dzięki dolistnemu nawożeniu POTASEM! Rozwiązania dla roślin uprawnych

  Potas ma ogromny wpływ na plony i na ich jakość. Wpływa on na wiele systemów metabolicznych zachodzących w uprawach roślinnych, czyli na przykład na proces fotosyntezy, na dynamikę poboru wody przez rośliny, transport cukrów oraz aktywność enzymatyczną. W tym jakże dynamicznym okresie kontynuujemy nasz cykl o nawożeniu dolistnym. Wiemy już o zastosowaniu azotu (N) i fosforu (P), a teraz – na początku lata – zajmiemy się potasem (K). Właściciele upraw zmagają się z wysokimi kosztami nawozów. Jak mogą zagwarantować oni dostarczenie roślinom potasu w odpowiednich ilościach bez ponoszenia przy tym nadmiernych wydatków?

  Można – tak, jak poprzednio, postawić na dolistne nawożenie, które prowadzi do lepszego wykorzystania składników odżywczych przez rośliny. Tym razem zajmiemy się potasem jako kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na uprawy roślinne i na powodzenie planów agrobiznesowych.

  Potas a zmiany klimatu

  Kiedyś podawanie potasu miało na celu zapewnienie poprawnego, pełnego wypełnienia owoców i nasion. Ponieważ mamy teraz do czynienia ze zmianami klimatycznymi, coraz większego znaczenia nabiera rola potasu w dynamice wykorzystywania wody przez rośliny. Obecność potasu wypełnia wiele kluczowych ról i pomaga uprawom optymalnie wykorzystywać dostępne zasoby wody. Ponieważ susze i fale upałów zdarzają się coraz częściej, nawet niewielkie niedobory potasu mogą wywierać znaczny wpływ na plony. Jednym z powodów ogromnego wpływu potasu na dynamikę wykorzystywania wody przez rośliny jest jego rola w kontrolowaniu procesu transpiracji, czyli parowania wody przez otwory w liściach lub przez aparaty szparkowe.

  Rys. 1. Komórki ochronne w aparatach szparkowych liści. Po lewej stronie widać, że komórka ochronna ma niski poziom potasu i jest zwiotczała, gdy zamyka otwór szparkowy w celu zmniejszenia lub wstrzymania transpiracji, co dzieje się naturalnie na przykład w nocy. Pokazana po prawej stronie ta sama komórka ochronna ma wysoką zawartość potasu. Jest ona napęczniała i ma kształt dwóch złączonych bananów z otworem w środku, przez który woda odparowuje i dochodzi do wymiany gazowej w procesie transpiracji.

  Potas odgrywa w procesie wykorzystania wody przez rośliny tak dużą rolę, gdyż komórki ochronne, czyli komórki, które bezpośrednio kontrolują otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych liści, przez które woda jest odparowywana i gdzie dochodzi do wymiany gazowej, zależą bezpośrednio od przepływu potasu do tych komórek (patrz Rys. 1). Gdy do komórek ochronnych wpompowywany jest potas, aparaty szparkowe otwierają się i umożliwiają transpirację, a wtedy woda z komórek przepływa osmotycznie i napełnia komórki ochronne. Nabrzmiałe komórki ochronne tworzą szczelinę, przez którą woda odparowuje. W nocy, gdy rośliny chcą zmniejszyć proces transpiracji, potas jest wypompowywany z komórek ochronnych, co powoduje, że komórki te wiotczeją, a aparaty szparkowe zamykają się. W ten sposób proces transpiracji słabnie lub zatrzymuje się. Z logicznego punktu widzenia dolistne stosowanie potasu, czyli bezpośrednie podawanie potasu na liście pomaga zapewnić roślinie wystarczającą ilość potasu, by zasilić komórki ochronne i lepiej zarządzać wykorzystywaniem wody przez roślinę.

  Dolistnie podawany potas pomaga chronić plony podczas suszy

  Rys. 2. Plony pszenicy uprawianej w donicach, gdy uprawę wystawiono na działanie suszy w różnych fazach wzrostu i gdy podano im dolistnie  potas.

  Praktyczny wpływ działania potasu, który pomaga roślinom utrzymywać lepszą dynamikę wykorzystania wody i radzić sobie z suszą, wykazano na prostym przykładzie uprawy doniczkowej1 (Rys. 2). Pszenica musiała radzić sobie z suszą w różnych fazach wzrostu, przy czym jedyną różnicą było zastosowanie dolistnego oprysku potasem w okresie suszy. Potas zastosowany dolistnie podczas każdego z okresu susz pomógł ostatecznie złagodzić starty w plonach (+32 – +96%). Natomiast susza w fazie dojrzałości mlecznej (faza BBCH 70) wywarła najsilniejszy negatywny wpływ na uzyskane plony, a zastosowanie dolistnych opryskiwań potasem podczas tej suszy przyniosło też największe złagodzenie stresu i zwiększenie plonu ziarna (o 96% w porównaniu z uprawą dotkniętą suszą, której nie podano dolistnie potasu). Faza dojrzałości mlecznej to jedna z najbardziej wrażliwych faz uprawy, więc każdy przypadek wystąpienia wtedy stresu abiotycznego (na przykład wystąpienie suszy) wywiera większy negatywny wpływ na wydajność. Dzięki zastosowaniu potasu można zapewnić ochronę w tej krytycznej fazie wzrostu roślin.

  Potas w glebie

  Podobnie jak w przypadku fosforu, zawartość potasu w glebie jest często dość wysoka, ale rośliny mogą z niego korzystać jedynie w stosunkowo małym zakresie. Przy tym zdolność roślin do wchłaniania potasu z gleby jest silnie uzależniona od odpowiedniej wilgotności gleby – sucha gleby oznacza, że roślina ma słabą zdolność wchłaniania potasu. W konsekwencji na początku lata (lub gdy pora deszczowa przechodzi w porę suchą), czyli w okresie zawiązywania się owoców i wypełnia owocami lub nasionami, zdolność roślin uprawnych do przyswajania potasu z gleby w celu zapewnienia dobrego wypełnienia owoców i nasion jest często ograniczona.

  Nawoźmy plony, a nie glebę!

  Powyżej opisano, jak dolistne podawanie potasu może zapewnić plantatorom bardzo wysoką efektywność wykorzystania nawozów i duży zwrot z inwestycji. Przy obecnych wysokich cenach jest to coraz ważniejsze, natomiast dolistne zastosowanie potasu jeszcze wyraźniej wykazuje swoje zalety.

  Rys. 3. Wpływ zastosowania potasu na plony kukurydzy. Potas podano doglebowo lub dolistnie

  Liczne niezależne badania potwierdzają, że dzięki potasowi stosowanemu dolistnie uzyskuje się zarówno wysoką efektywność wykorzystania nawozów, jak i dobry zwrot z inwestycji. W powyższym niezależnym badaniu dotyczącym kukurydzy potas był stosowany zarówno doglebowo, jak i dolistnie: 4,3 kg/ha zastosowane dolistnie  dało podobny plon w porównaniu do 75 kg/ha zastosowanego doglebowo.

  Tak więc  przy nawożeniu dolistnym nie tylko osiągnięto równie wysokie plony, czyli uzyskano dobrą wydajność, ale także zyskano dodatkowe bezpośrednie oszczędności na kosztach nawożenia.

  Firma Tradecorp, będąca specjalistą w zakresie bionawożenia, od dawna prowadzi swój globalnie zakrojony program badawczy dotyczący stosowania nawozów dolistnych. Nasze wewnętrznie prowadzone badania potwierdzają, że dolistne stosowanie potasu daje podobne wyniki i wnioski jak badania niezależne, czyli że prawidłowe dolistne stosowanie potasu  umożliwia plantatorom uzyskanie znacznych zysków.

  Rys. 4. Zastosowanie potasu w pszenicy ozimej, która otrzymała optymalną podstawową aplikację nawozu NPK podczas siewu. Preparat Drakar zastosowano w fazach BBCH 12 – 13 rozwoju rośliny (2 – 3 widoczne liście) jako jednorazowe podanie dolistne.

  W ramach wspomnianego programu badawczego spółka Tradecorp poprosiła w 2021 r. niezależny ośrodek badawczy na Litwie o przetestowanie produktu Drakar (Rys. 4) przeznaczonego do dolistnej aplikacji potasu.

  Zastosowanie preparatu Drakar dało pozytywne wyniki i zwiększyło plon o 460 kg/ha. Przy zastosowaniu cen ze stycznia 2022 r. (gdy cena pszenicy wynosiła 260 euro/tona), uzyskano wzrost zysku brutto o 120 euro/ha.

  Podawany dolistnie potas to źródło zysków dla plantatorów

  Badania wewnętrzne firmy Tradecorp oraz prowadzone niezależnie badania międzynarodowe potwierdzają, że dolistne stosowanie potasu jest wysoce opłacalną opcją, którą warto włączać do programów agronomicznych. Ta elastyczność jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy dostawy nawozów nie docierają na czas z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw, ceny środków produkcji są wysokie, plantatorzy chcą wykorzystać istniejące rezerwy areału lub rozważają przeniesienie części standardowego nawożenia potasem do formuły dolistnej, gdyż pragną obniżyć koszty, a jednocześnie zachować wysokość plonów lub nawet ją zwiększyć.

  Zabierzmy się za to razem

  Celem firmy Tradecorp jest zapewnianie producentom bezpiecznych i zrównoważonych środowiskowo rozwiązań, które będą służyć ich wszystkim potrzebom agronomicznym. W poprzednich artykułach poruszyliśmy zagadnienia dotyczące azotu oraz fosforu. Teraz zamykamy cykl o dolistnie podawanych nawozach NPK i podkreślamy przy tym, że za podawanymi wnioskami stoją poważne badania oraz wykazana opłacalność związana z prawidłowym dolistnym stosowaniem potasu. W tych trudnych czasach skoncentrowanie się i powrót do wypróbowanych i przetestowanych metod, takich jak dokarmianie dolistne, jest uzasadnione.

  Zabierzmy się za to razem!

  Bibliografia:

  1. Aown i in., 2012 Foliar application of potassium under water deficit conditions improved the growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.)
  2. Ali i in., 2016. DOI: 10.17557/tjfc.66054
  3. *Drakar to skoncentrowany nawóz potasowy o niskim ryzyku przesuszenia, przeznaczony do nawożenia wysokiej jakości owoców i zbóż (link do produktu)

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej informacji:

   Imię i nazwisko

   Adres e-mail

   Numer telefonu komórkowego

   Region

   Uprawa
   KukurydzaRzepakZiemniakiBurak CukrowyInniZboża

   Wiadomość


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Polityka prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@tradecorp.rovensa.com